Máy Chưng Cất Thu Hồi Dung Môi

240,000,000

Máy chưng cất thu Hồi dung môi được ra đời để chưng cất, xử lí, tái chế các loại dung môi cho ngành sơn, vi mạch điện tử, ngành thực phẩm, hóa học. Ví dụ chưng cất Axeton từ mực máy in, chưng cất rượu từ bỗng rượu lên men gạo…

Bản chất của quá trình này là dựa vào nhiệt độ sôi, chúng tôi áp dụng phương pháp bay hơi chân không để thu hồi theo nhiệt độ

Dung môi sau khi chưng cất không bị biến chất, biến đổi màu…